Czym właściwie są kurosy i kory?

Kuros i kora są to dwa podstawowe typy rzeźby statuarycznej, które wykształciły się w VII w. p.n.e. Kuros jest to nagi posąg mężczyzny, Kora z kolei jest żeńskim odpowiednikiem Kurosa – jest to odziany posąg kobiety. Rzeźby te nie przekraczały na ogół wysokości człowieka, czasem też były od niego mniejsze. 
Jako materiał służył przede wszystkim marmur, ale wykonywano je także 
z miękkiego kamienia i niekiedy z brązu. Kurosy ustawiane 
w pobliżu świątyń upamiętniały zwycięzców igrzysk sportowych. Ustawiane na grobach były substytutem zmarłego. W świątyni poświęcone były bóstwu - stanowiły dar wotywny. Podobnie działo się z Korami. Przypuszcza się, 
że były one wyobrażeniami ówczesnych ideałów jeżeli chodzi o kobiety 
i przedstawiały prawdopodobnie córki arystokratycznych rodów.
Muzea, w których można zobaczyć kurosy i kory:

Muzeum w Delfach

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych